górne tło

Psycholog dla rodzin zastępczych

W ramach projektu „Zawsze Rodzina”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, w kwietniu b.r. zostało uruchomione wsparcie dla rodzin zastępczych z terenu Gminy Miejskiej Kraków w postaci psychologa diagnozującego zaburzenia zachowania i rozwojowe dzieci z rodzin zastępczych w wieku od 0 do 10 roku życia. Rodziny zastępcze, które korzystają z oferty wypowiadają się o niej pozytywnie. Twierdzą, że dostępność tego typu usług jest pomocna i realnie wpłynie na poprawę funkcjonowania dzieci.