górne tło

Podsumowanie pierwszego miesiąca pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Wojna u naszych wschodnich sąsiadów wybuchła 24 lutego. Już pierwszego dnia konfliktu do Krakowa zaczęli napływać uchodźcy, którym natychmiast udzielono pomocy. Przez dwa miesiące schronienie w stolicy Małopolski znalazło około 200 tys. osób. Aby sprostać tak olbrzymiemu wyzwaniu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, przy wsparciu wolontariuszy, organizacji pomocowych i sponsorów zrealizował wiele działań zapewniających ochronę ludności ukraińskiej. Pierwszy miesiąc upłynął pod znakiem szczególnie intensywnej pracy. Co udało się w tym czasie wspólnymi siłami zrealizować, jak wyglądała nasza pomoc - pokazujemy w podsumowaniu filmowym.