górne tło

Programy realizowane ze środków budżetu państwa

flagi i godło

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje następujące programy:

"Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej"
na wyposażenie mieszkania chronionego wspieranego

"Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej"
na funkcjonowanie i dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z kierowaniem osób do rodzinnego domu pomocy

"Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej"
na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej"
na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej"
na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki.

 

Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022"

Program pn. "Asystent rodziny na rok 2021"

 

Program pn. „Posiłek w szkole i w domu”  

Program pn. „Usługa asystenta  osoby niepełnosprawnej”

Program pn. „Zajęcia Klubowe w WTZ”

Program pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej”

„Wsparcie finansowe realizacji zadania pomocy społecznej z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2”

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I na realizację inwestycji pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie”.