górne tło

Program „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar A

Program „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar A

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Takie wsparcie mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu ruchu, jak również osoby z dysfunkcją narządu słuchu.

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

w trybie ciągłym w okresie naboru od 1 marca do 31 sierpnia 2024 r.

Formy wsparcia:

– Zadania 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze   znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu  ruchu,

– Zadania 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu. Dofinansowanie (refundacja) może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed złożeniem wniosku, jednakże nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2024 r.

– Zadania  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego. Dofinansowanie (refundacja) może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed złożeniem wniosku, jednakże nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2024 r.

– Zadania 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wnioskodawcy ze środków PFRON
w 2024 roku w ramach programu w Obszarze A wynosi:  

Zadanie 1

70 000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej
do 8 000 zł,

Zadanie 2 lub 3

5 280 zł, w tym:

dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B: 2 310 zł,

dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii (z wyłączeniem kategorii: A, A1, A2 i AM): 3 850 zł,

dla kosztów usług tłumacza migowego: 550 zł (wyłącznie w Zadaniu 3),

Zadanie 4

-  4 400 zł.

Wymagany udział własny wnioskodawcy w ramach wszystkich zadań Obszaru A wynosi minimum 10%.

Więcej informacji i szczegóły w karcie usługi MOPS 47

 

Jak załatwić sprawę- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK

Link do filmu:

Więcej informacji i szczegóły w procedurze MOPS 47.