górne tło

Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym - Dzielnica III 2020

Program Aktywności Lokalnej „Na Olszy” oraz Program Aktywności Lokalnej „Ugorek” realizował projekt skierowany do mieszkańców Dzielnicy III. Działania projektu obejmowały: integrację mieszkańców poszczególnych osiedli, uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, pomoc w wyjściu z własnego domu w różnych celach, np. do lekarza, fryzjera, załatwianie spraw urzędowch, czytanie książek, wyjście na spacer, pomoc w dotarciu do placówek kulturalnych.

W ramach projektu mieszkańcy Dzielnicy III wzięli udział w warsztatach ze stylizacji i wizażu, warsztatach aranżacji wnętrz, warsztatach treningu pamięci, warsztatach z rękodzieła, zajęciach ruchowych oraz wyjściach do instytucji kultury. Odbyły się wyjazdy integracyjne do Kielc  i Jaskini Raj oraz Wisły. W ramach projektu przygotowano dla uczestników paczki świąteczne. Zajęcia odbywały się stacjonarnie, w plenerze lub online. Łącznie w projekcie wzięły udział 122 osoby. Zakupiono laptop, projektor, oczyszczacze powietrza oraz bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji rąk.