górne tło

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom

Rozstrzygnięty został nabór wniosków o grant w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Pozytywną oceną otrzymały wszystkie krakowskie domy pomocy społecznej. Łączna kwota przyznanego grantu wynosi 2 099 398,88 zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na doposażenie stanowisk pracy personelu i mieszkańców, zakup środków ochrony indywidualnej (maseczki, gogle, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne, kombinezony, płyny do dezynfekcji, środki opatrunkowe itp.) oraz zakup sprzętu i wyposażenia do walki z epidemią (m.in. sprzęt do dezynfekcji powierzchni wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, parawany medyczne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, aparatura wspomagająca oddychanie).