górne tło

Oferta pracy dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością – nabór 10 sierpnia 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza osoby zainteresowane pracą polegającą na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością do zapoznania się z ogłoszeniem i składania ofert – szczegóły dotyczące zamówienia publicznego oraz wymaganych dokumentów dostępne są pod linkiem:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=130389

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością mogą świadczyć osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy, asystenta osoby niepełnosprawnej, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, pracownika socjalnego, fizjoterapeuty, oligofrenopedagoga lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć wymagane usługi.

Wymagania dodatkowe to posiadanie doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością  dedykowane są rodzinom zamieszkałym na terenie Krakowa, w których wychowywane jest przynajmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością i które w związku z niepełnosprawnością dziecka wymagają specjalistycznego wsparcia.