górne tło

Pomoc żywnościowa dla osób objętych kwarantanną domową

Osoby objęte kwarantanną domową oraz pozostające w izolacji (zgłoszonych do SANEPIDU) w szczególności osoby samotne, chore, seniorzy w celu uzyskania pomocy w formie żywności  proszę o zgłaszanie takich przypadków:

- telefonicznie na nr: +48 887 202 946, +48 887 202 947 (od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 19:00,, sobota-niedziela od godz. 10:00 do 14:00)

lub

- za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@mops.krakow.pl (poniedziałku do piątku od godz. 19:00 do godz. 8.00, sobota-niedziela od godz.14:00 do 10:00)

lub

- poprzez policjanta nadzorującego kwarantannę.

 

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO 2