górne tło

Paczki świąteczne od Stowarzyszenia Daleko Więcej

W ramach  współpracy Filii nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze Stowarzyszeniem „Daleko Więcej”  zostało przygotowanych 10 paczek świątecznych dla  osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. 17 grudnia 2019 r. paczki te zostały przekazane osobom potrzebującym.

Współpraca  Filii nr 3 ze Stowarzyszeniem „Daleko Więcej" trwa już od wielu lat i dzięki niej udaje się wspierać pomocą rzeczową osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Składamy serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu „Daleko Więcej” za dotychczasową współpracę i pomoc.