górne tło

KRYTERIUM DOCHODOWE

KRYTERIUM DOCHODOWE

obowiązujące od czerwca 2022 do sierpnia 2022 roku wynosi:

 

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi                               3 117,61 zł

(tj. 50% przeciętnego wynagrodzenia)

 

Kryterium dochodowe w przypadku osoby samotnej wynosi               4 052,89 zł

(tj. 65% przeciętnego wynagrodzenia)

 

Przeciętne wynagrodzenie obowiązujące wynosi 6 235,22 zł brutto.

 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego w zadaniu dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego w zadaniach dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie nie przysługuje.

 

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM
od czerwca 2022 do sierpnia 2022 roku wynosi:

 

Dla osób posiadających:

 

znaczny stopień niepełnosprawności,                                              

I grupę inwalidzką lub                                                                                                           1 870,00 zł

całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

orzeczenie o niepełnosprawności – dzieci do 16 roku życia                                                          1 870,00 zł

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

umiarkowany stopień niepełnosprawności  

II grupę inwalidzką lub                                                                                                          1 683,00 zł całkowitą niezdolność do pracy

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

lekki stopień niepełnosprawności                   
III grupę inwalidzką lub                                                                                                         1 558,00 zł

częściową niezdolność do pracy

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym jw. ) mogą ubiegać się o dofinansowanie dla opiekuna, które wynosi:                                                                                                        1 247,00 zł 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dla osoby zatrudnionej w Zakładzie Pracy Chronionej, bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności dofinansowanie wynosi:                                                                                                                             1 247,00 zł