górne tło

Konferencja Przemoc w rodzinie wobec osób starszych

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

oraz

Witold Kramarz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

zapraszają na konferencję pn.

PRZEMOC W RODZINIE WOBEC OSÓB STARSZYCH

17 października (czwartek) 2019 r.

Konferencja jest adresowana do pracowników pomocy społecznej, pedagogów i nauczycieli, policjantów, kuratorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników ochrony zdrowia zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności osób pracujących w kontakcie z osobami starszymi, w tym członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz członków grup roboczych z terenu Gminy Miejskiej Kraków. 

Wydarzenie stanowi element działań w zakresie podnoszenia kompetencji przedstawicieli instytucji zobowiązanych do reagowania w sytuacji podejrzenia przemocy, realizowanych w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2020.  

Zapisy na konferencję przyjmujemy  za pośrednictwem https://przemoc-w-rodzinie-wobec-osob-starszych.konfeo.com/ do 14.10.2019r. lub do wyczerpania miejsc.

Program konferencji
8:45 – 9:15 Rejestracja uczestników
9:15 – 9:30 Powitanie gości i otwarcie konferencji
                        Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
                        Witold Kramarz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
9:30 – 10:15 Wybrane aspekty przemocy wobec osób starszych
                        prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, Uniwersytet Jagielloński, socjolog medycyny
10:20 – 11:05 Sytuacja psychologiczna osoby starszej doświadczającej przemocy w rodzinie
                        Maria Jarco-Działak, psychoterapeuta, specjalista w zakresie
                        pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
11:05 – 11:25 Przerwa kawowa
11:25 – 12:15 Środowiskowy system wsparcia seniorów w Krakowie
                         I. Małgorzata Kwinta, Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej
                        II. Elżbieta Żytyńska-Chwast, Fundacja „Geriatrics”
                        III. Sebastian Lipowski, projekt „W Sile Wieku” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
12:15 – 13:00 Podejrzenie przemocy wobec seniora w praktyce medycznej lekarza geriatry
                        dr n. med. Anna Borratyńska neurolog, geriatra
13:00-13:20 Przerwa kawowa
13:25 – 14:05 Kontakt interwencyjny w sytuacji przemocy w rodzinie wobec seniora
                        Małgorzata Łyżwińska-Kustra, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
14:10 – 14:50 Panele tematyczne:
                        I. Przemoc w relacjach osób starszych
                        II. Narażenie seniorów na zagrożenia bezpieczeństwa, oszustwa w środowisku
14:50 – 15:15 Dyskusja podsumowująca i zakończenie konferencji

 

Urząd Miasta Krakowa, Sala Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych 3 – 4

PDFPDF