górne tło

Jak zostać spokrewnioną rodziną zastępczą?

KROK PO KROKU

 

1.Zgłoś się do Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Na Kozłówce 10 na wstępną rozmowę o możliwościach zostania rodziną zastępczą.

2.Złóż wniosek do sądu o ustanowienie rodziną zastępczą.

3. W miejscu Twojego zamieszkania koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i psycholog ustalą Twoją sytuację życiową: rodzinną, zawodową, zdrowotną, mieszkaniową oraz wstępnie, Twoje predyspozycje opiekuńczo-wychowawcze i motywacje dotyczące decyzji o rodzicielstwie zastępczym.

4. Przedłóż koordynatorowi (w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej), z którym już się poznałeś w swoim domu: