górne tło

Program oddziaływań psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w Programie oddziaływań psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

Celem programu jest poprawa jakości życia rodzin dotkniętych przemocą, poprzez rozwijanie i utrwalanie kompetencji osób, stosujących przemoc w rodzinie w zakresie komunikacji z osobami najbliższymi i życia bez stosowania przemocy.

W 2018 r. Program realizuje Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, z siedzibą ul. Młodej Polski 7.

Powyższa forma wsparcia jest przewidziana dla głównej grupy odbiorców tj. 10 mężczyzn, dla których zaplanowane zostały spotkania grupowe, indywidualne i w parach małżeńskich/partnerskich.

Skutkiem udziału w oferowanym wsparciu będzie poprawa jakości funkcjonowania osób stosujących przemoc, rozwijanie i utrwalanie kompetencji w zakresie komunikacji i zachowań wobec osób najbliższych, bez stosowania przemocy. W tym celu będą realizowane zajęcia, które będą miały na celu:

•   kształtowanie umiejętności psychospołecznych (asertywności, rozpoznawania i wyrażania emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, itp.),

•   rozwijanie zdolności samoakceptacji,

•   nauka i utrwalanie komunikacji bez przemocy,

•   poszerzanie samoświadomości w kontekście własnych zasobów oraz ograniczeń i negatywnych stereotypów funkcjonowania w relacjach rodzinnych,

•   nabycie lub poszerzenie umiejętności związanych z budowaniem relacji rodzinnych, partnerskich,

•   utrwalenie wyuczonych pozytywnych zmian u osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny.

 

Jak się umówić na spotkanie?

Aby umówić się na rozmowę kwalifikacyjną prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 12 415 81 12.  

Kiedy?

  1. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą do 19.11.2018 w godzinach od 16.00 do 20.00.
  2. Następnie będą prowadzone spotkania grupowe, zaplanowane w następujących terminach:

•  20.11 od 16.30 do 18.00

•  21.11, od 16.30 do 18.00

•  24.11, od 10.00 do 11.30

•  28.11, od 16.30 do 18.00

•   1.12, od 10.00 do 11.30

•   4.12, od 16.30 do 18.00

•   5.12, od 16.30 do 18.00

•   8.12, od 10.00 do 11.30

  1. Ponadto w ramach Programu zostaną przeprowadzone spotkania indywidualne oraz w parach małżeńskich/partnerskich, których terminy uczestnicy uzgodnią w trakcie trwania Programu z osobami prowadzącymi.

Gdzie?

Spotkania odbywają się w siedzibie CM UNIMED ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków tel. 12 415 81 12 fax 12 415 81 11, rejestracja@unimed-nzoz.pl.

ZAPROSZENIE PDF