górne tło

Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym - Dzielnica III

Jest to zwycięski projekt w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego  2017, zgłoszony przez aktywną mieszkankę Dzielnicy III.

Głównym celem projektu jest wsparcie i aktywizacja osób niepełnosprawnych i starszych. Uczestnictwo w planowanych działaniach jest bezpłatne i adresowane do mieszkańców Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

W ramach projektu zaplanowano działania związane z promocją wolontariatu, pozyskiwaniem wolontariuszy oraz pośredniczeniem pomiędzy wolontariuszami a osobami starszymi i niepełnosprawnymi zainteresowanymi wsparciem. Działania podejmowane przez wolontariuszy to m.in.: spacery, rozmowy, pomoc w przemieszczaniu się do instytucji, lekarza, na wydarzenia kulturalne, robienie drobnych zakupów, czyli wszystko to, co pomaga w przezwyciężeniu codziennych barier i ograniczeń związanych ze stanem zdrowia i wiekiem.

Ponadto osoby niepełnosprawne i starsze będą mogły skorzystać z licznych form wsparcia zachęcających do aktywności, wyjścia z domu i poznania nowych ludzi: będą to wyjazdy integracyjne, wyjścia do instytucji kultury, warsztaty, ćwiczenia ruchowe, zajęcia komputerowe i z nowych technologii, spotkania międzypokoleniowe w formie potańcówek i spotkania okolicznościowe. Zakupione materiały takie jak książki, płyty, sprzęt komputerowy pozwolą na wzbogacenie oferowanej formy zajęć. 

Realizatorami projektu są Programy Aktywności Lokalnej „Ugorek”, ul. Ugorek 1 i „Na Olszy”, ul. Brogi 26, działające w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które na co dzień działają w środowisku lokalnym Dzielnicy III.

A tak o projekcie pisze autorka projektu: „Osobiście sama korzystałam z pomocy wolontariusza. Wielkim komfortem dla osoby niepełnosprawnej jest to, że może liczyć na pomoc drugiego człowieka, a tym samym mniej odczuwać własną bezsilność. A dla wolontariuszy korzyścią jest satysfakcja, że mogą pomóc drugiemu człowiekowi. Jako uwiarygodnienie zasadności takiego projektu zachęcam do obejrzenia krótkiego filmiku na ten temat. http://telewizja.krakow.pl/?videos=budzet-obywatelski-miasta-krakowa-dzielnicowe-centrum-pomocy-niepelnosprawnym

 

Więcej informacji o projekcie: tel. 660 637 859, 780 511 836, 780 511 835.