górne tło

Formy pomocy

1. Świadczenia pieniężne:

2. Świadczenia niepieniężne:

3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna:

- Zarządzenie 184/2020 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia stosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w roku 2021

- Zarządzenie 22/2021 Dyrektora MOPS zmieniające zarządzenie nr 184/2020 Dyrektora MOPS w Krakowie w sprawie wprowadzenia do stosowania w MOPS w Krakowie zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w 2021 r.