górne tło

Jak uzyskać pomoc

Informacja na temat pomocy realizowanej przez MOPS w Krakowie:

Punkt Informacyjny, pok. 13 (parter), ul. Józefińska 14, Kraków - tel. 12 616 54 08

Szczegółowe informacje:

Informacja o zakresie działalności MOPS w tekście łatwym do czytania (ETR)

Informacja w języku migowym: