górne tło

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

 

Podstawa prawna:

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora:

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:

Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:

Obowiązki opiekuna prawnego i kuratora:

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” na dzienniku podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-549 Kraków

Szczegółowych informacji na temat zadań opiekuna prawnego i kuratora oraz procesu rekrutacji kandydatów udziela osobom zainteresowanym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-549 Kraków, codziennie w godz. 8.00-15.00, pokój nr 110B, tel. 12 616 54 81.

DOCWzór oświadczenia (MS Word)

PDFWzór oświadczenia (PDF)