górne tło

Zasady przeprowadzania badań naukowych w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że studenci którzy planują prowadzenie badań naukowych, stanowiących element prac licencjackich i magisterskich, z wykorzystaniem zasobów ośrodka, w celu uzyskania zgody na badania powinni przedłożyć następujące dokumenty:

Dokumenty te można złożyć w tradycyjny sposób na dzienniku podawczym, przy ul. Józefińskiej 14 lub uprzednio je skanując przesłać na adres do@mops.krakow.pl

Informujemy również, że podstawą do wyrażenia zgody na prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem zasobów ośrodka jest spełnienie następujących warunków:

Po obronie pracy magisterskiej/licencjackiej opracowane materiały (kopia rozdziału pracy zawierająca raport z badań), student zobowiązany jest przekazać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.