górne tło

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza osoby zainteresowane wolontariatem!

Wolontariuszem /wolontariuszką może zostać każda osoba, która ochotniczo, dobrowolnie i bez wynagrodzenia pragnie pomagać innym.

Jeśli

zapraszamy do kontaktu.

 

DYŻURY pracowniczki ds. wolontariatu Bereniki Błaszak,

która czeka na Ciebie w siedzibie

Programu Aktywności Lokalnej (PAL)

Dział Rewitalizacji Społecznej MOPS Kraków

ul. Ugorek 1

(50.075840, 19.982987, znajdujemy się w połowie bloku w pobliżu tunelu).

 

Harmonogram dyżurów:

pon. 12.00-17.00

śr. 14.00-18.00

 

Kontakt:

wolontariat@mops.krakow.pl

tel. 608 052 409

 

Do czynności wykonywanych przez wolontariusza/kę pracujących z osobą starszą, z niepełnosprawnościami lub samotną należy m.in.:

 

W pracy z dziećmi w obszarze pomocy w nauce do czynności wolontariusza/ki należy:

 

Spotkania indywidualne odbywają się w miejscu zamieszkania osób zgłoszonych do objęcia wolontariatem lub innym uzgodnionym z pracowniczką ds. wolontariatu – może to być świetlica szkolna, placówka wsparcia dziennego, siedziba jednego z Programów Aktywności Lokalnej.

Spotkania winny się odbywać co najmniej raz w tygodniu w wymiarze od 1-2 godzin.

 

Do czynności wykonywanych przez wolontariusza/kę pracujących na rzecz osób w kryzysie bezdomności należy m.in. pomoc streetworkerom.

 

Masz pomysł? Umiejętności? Lubisz pracę grupową?

Możesz prowadzić warsztaty grupowe dla uczestniczek i uczestników Programów Aktywności Lokalnej lub Klubów Rodziców takie jak:

 

Wolontariusz/ka przed rozpoczęciem działań uczestniczy w szkoleniach z zakresu: 

 

Pierwsze wejście wolontariusza/ki do rodziny, osoby starszej, samotnej czy z niepełnosprawnościami odbywa się w towarzystwie pracownika socjalnego właściwej Filii MOPS w Krakowie, od którego otrzymuje rzetelną informację na temat osoby/rodziny. Podczas realizacji wolontariatu, wolontariusz/ka współpracuje z pracownikiem socjalnym, który przedstawił osobę/rodzinę zgłoszoną do pomocy wolontaryjnej oraz z pracowniczką ds. wolontariatu w MOPS.

 

Z wolontariuszem/ką podpisywane jest porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych, zawierające szczegółowe informacje o uprawnieniach i zadaniach wolontariusza.

 

Na czas realizacji zadań wolontariusz/ka jest objęty ubezpieczeniem OC i może otrzymywać zwrot biletów MPK za przejazd do miejsca świadczenia wolontariatu.

 

Pobierz dokumenty:

Druk zgoda rodzica dla osób niepełnoletnich

Ankieta dla kandydatów/tek na wolontariuszy/szki

Plakat - wolontariat