górne tło

MOPS w UE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje następujące projekty:

Projekt pn.: "Bariery zamieniamy na szanse" (2016-2019)

Projekt pn.: "W sile wieku" (2017-2020)

Projekt pn.: "Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej" (2017-2019)

Projekt pn.: "Rodzicu, nie jesteś sam!" (2017-2020)

Projekt pn.: "Aktywni Zawodowo - Aktywni Społecznie" (2019-2022)

Projekt pn.: "Sami - dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi" (2018-2023)

Projekt pn.: "W sile wieku 2" (2020-2023)

Projekt pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" (31.07.2020 r. - 30.11.2020 r.)

Projekt pn.: "Zawsze Rodzina" (01.10.2020 r. -30.06.2023 r.)

Projekt pn.: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków – Południe" (1.06.2021 r. - 31.08.2023 r.)