górne tło

Jak zostać niezawodową rodziną zastępczą

Jak zostać niezawodową rodziną zastępczą

 

KROK PO KROKU

1. Zgłoś się do Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS na wstępną rozmowę o warunkach i możliwościach zostania rodziną zastępczą – ul. Piłsudskiego 29.

2. Złóż pisemne podanie do Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS o zakwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

3. W miejscu Twojego zamieszkania koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i psycholog będą z Tobą rozmawiać i ustalać sytuację życiową: rodzinną, zawodową, zdrowotną, mieszkaniową oraz wstępnie, Twoje predyspozycji opiekuńczo-wychowawcze i motywacje dotyczące decyzji o rodzicielstwie zastępczym.

4. Przedkładasz koordynatorowi (w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Piłsudskiego), z którym już poznałeś się w swoim domu: