Magiczny Kraków, mops.krakow.pl/ http://mops.krakow.pl pl-pl Thu, 19 Sep 2019 23:38:47 +0200 Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2019 http://mops.krakow.pl/przemoc_w_rodzinie/229846,1959,komunikat,szkolenia_z_zakresu_przeciwdzialania_przemocy_w_rodzinie___2019_.html http://mops.krakow.pl/przemoc_w_rodzinie/229846,1959,komunikat,szkolenia_z_zakresu_przeciwdzialania_przemocy_w_rodzinie___2019_.html ]]> Mon, 02 Sep 2019 10:02:46 +0200 MOPS niesie pomoc wszystkim potrzebującym https://telewizja.krakow.pl/?videos=mops-niesie-pomoc-wszystkim-potrzebujacym https://telewizja.krakow.pl/?videos=mops-niesie-pomoc-wszystkim-potrzebujacym

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

]]>
Wed, 21 Aug 2019 13:22:59 +0200
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca firmy Eltur http://mops.krakow.pl/ogolne/232238,1934,komunikat,informacja_miejskiego_osrodka_pomocy_spolecznej_dotyczaca_firmy_eltur.html http://mops.krakow.pl/ogolne/232238,1934,komunikat,informacja_miejskiego_osrodka_pomocy_spolecznej_dotyczaca_firmy_eltur.html ]]> Mon, 26 Aug 2019 12:34:49 +0200 Zgłoś miejsca przyjazne rodzinom z dziećmi! http://krakow.pl/aktualnosci/231688,29,komunikat,zglos_miejsca_przyjazne_rodzinom_z_dziecmi_.html?_ga=2.230811291.500144664.1563436641-1885045317.1559202975 http://krakow.pl/aktualnosci/231688,29,komunikat,zglos_miejsca_przyjazne_rodzinom_z_dziecmi_.html?_ga=2.230811291.500144664.1563436641-1885045317.1559202975

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

]]>
Thu, 18 Jul 2019 10:52:56 +0200
Stanowisko MOPS w sprawie artykułów Gazety Wyborczej dotyczących pomocy osobom bezdomnym http://mops.krakow.pl/ogolne/231371,1934,komunikat,stanowisko_mops_w_sprawie_artykulow_gazety_wyborczej_dotyczacych_pomocy_osobom_bezdomnym.html http://mops.krakow.pl/ogolne/231371,1934,komunikat,stanowisko_mops_w_sprawie_artykulow_gazety_wyborczej_dotyczacych_pomocy_osobom_bezdomnym.html ]]> Thu, 27 Jun 2019 11:03:34 +0200 Karta Krakowska: jak i kiedy przedłużyć jej ważność? http://krakow.pl/aktualnosci/231284,26,komunikat,karta_krakowska__jak_i_kiedy_przedluzyc_jej_waznosc_.html?fbclid=IwAR2OQrMfa5u-okgoF4gcs3eAsKKbSdQaexojzfUPb-_XiWkxSMCmnflmjHs http://krakow.pl/aktualnosci/231284,26,komunikat,karta_krakowska__jak_i_kiedy_przedluzyc_jej_waznosc_.html?fbclid=IwAR2OQrMfa5u-okgoF4gcs3eAsKKbSdQaexojzfUPb-_XiWkxSMCmnflmjHs ]]> Tue, 25 Jun 2019 11:44:58 +0200 Grupa teatralna w projekcie „W sile wieku” http://mops.krakow.pl/ogolne/230860,1934,komunikat,grupa_teatralna_w_projekcie__w_sile_wieku_.html http://mops.krakow.pl/ogolne/230860,1934,komunikat,grupa_teatralna_w_projekcie__w_sile_wieku_.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

]]>
Fri, 07 Jun 2019 14:09:09 +0200
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych http://mops.krakow.pl/ogolne/230777,1934,komunikat,miejskie_centrum_opieki_dla_osob_starszych.html http://mops.krakow.pl/ogolne/230777,1934,komunikat,miejskie_centrum_opieki_dla_osob_starszych.html ]]> Thu, 06 Jun 2019 11:41:31 +0200 Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie http://mops.krakow.pl/ogolne/230638,1934,komunikat,aktywni_zawodowo___aktywni_spolecznie.html http://mops.krakow.pl/ogolne/230638,1934,komunikat,aktywni_zawodowo___aktywni_spolecznie.html ]]> Mon, 03 Jun 2019 11:55:20 +0200 Święto Rodziny Krakowskiej 2019 https://kkr.krakow.pl/dla_rodzin/229547,1827,komunikat,swieto_rodziny_krakowskiej_2019_-_zapraszamy.html https://kkr.krakow.pl/dla_rodzin/229547,1827,komunikat,swieto_rodziny_krakowskiej_2019_-_zapraszamy.html ]]> Tue, 07 May 2019 14:34:29 +0200