Magiczny Kraków, mops.krakow.pl/ https://mops.krakow.pl pl-pl Thu, 22 Oct 2020 14:38:56 +0200 Bezpłatna pomoc psychologiczna w OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w Krakowie dla personelu medycznego https://mops.krakow.pl/ogolne/243688,1934,komunikat,bezplatna_pomoc__psychologiczna_w_osrodku_interwencji_kryzysowej_w__krakowie__dla__personelu_medycznego.html https://mops.krakow.pl/ogolne/243688,1934,komunikat,bezplatna_pomoc__psychologiczna_w_osrodku_interwencji_kryzysowej_w__krakowie__dla__personelu_medycznego.html ]]> Wed, 21 Oct 2020 13:47:22 +0200 Rekrutacja na stanowisko pracy: Pielęgniarka w Klubie Samopomocy – Specjalistycznym https://mops.krakow.pl/ogolne/243674,1934,komunikat,rekrutacja_na_stanowisko_pracy__pielegniarka_w_klubie_samopomocy___specjalistycznym.html https://mops.krakow.pl/ogolne/243674,1934,komunikat,rekrutacja_na_stanowisko_pracy__pielegniarka_w_klubie_samopomocy___specjalistycznym.html ]]> Wed, 21 Oct 2020 11:29:29 +0200 Oferta pracy dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością – nabór do 26 października 2020 roku https://mops.krakow.pl/ogolne/243662,1934,komunikat,oferta_pracy_dla_osoby_swiadczacej_specjalistyczne_uslugi_opiekuncze_dla_rodzin_z_dziecmi_z_niepelnosprawnoscia___nabor_do_26_pazdziernika_2020_roku.html https://mops.krakow.pl/ogolne/243662,1934,komunikat,oferta_pracy_dla_osoby_swiadczacej_specjalistyczne_uslugi_opiekuncze_dla_rodzin_z_dziecmi_z_niepelnosprawnoscia___nabor_do_26_pazdziernika_2020_roku.html ]]> Wed, 21 Oct 2020 08:24:12 +0200 Opiekun domowy chorego - warsztaty u Helclów https://mops.krakow.pl/ogolne/243684,1934,komunikat,opiekun_domowy_chorego_-_warsztaty_u_helclow.html https://mops.krakow.pl/ogolne/243684,1934,komunikat,opiekun_domowy_chorego_-_warsztaty_u_helclow.html ]]> Wed, 21 Oct 2020 13:18:06 +0200 WAŻNE- Osoby dostarczajce zakupy dla seniorów https://mops.krakow.pl/ogolne/243629,1934,komunikat,wazne-_osoby_dostarczajce_zakupy_dla_seniorow.html https://mops.krakow.pl/ogolne/243629,1934,komunikat,wazne-_osoby_dostarczajce_zakupy_dla_seniorow.html ]]> Tue, 20 Oct 2020 09:24:10 +0200 Zakupy dla seniorów w okresie pandemii https://mops.krakow.pl/ogolne/243584,1934,komunikat,zakupy_dla_seniorow_w_okresie_pandemii.html https://mops.krakow.pl/ogolne/243584,1934,komunikat,zakupy_dla_seniorow_w_okresie_pandemii.html ]]> Mon, 19 Oct 2020 07:58:45 +0200 Kontakt z MOPS w Krakowie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego https://mops.krakow.pl/ogolne/243432,1934,komunikat,kontakt_z_mops_w_krakowie_w_okresie_stanu_zagrozenia_epidemicznego.html https://mops.krakow.pl/ogolne/243432,1934,komunikat,kontakt_z_mops_w_krakowie_w_okresie_stanu_zagrozenia_epidemicznego.html ]]> Tue, 13 Oct 2020 09:57:52 +0200 AKTUALIZACJA:WAŻNE – DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB W KWARANTANNIE https://mops.krakow.pl/ogolne/239218,1934,komunikat,aktualizacja_wazne___dostarczanie_zywnosci_dla_osob_w_kwarantannie_.html https://mops.krakow.pl/ogolne/239218,1934,komunikat,aktualizacja_wazne___dostarczanie_zywnosci_dla_osob_w_kwarantannie_.html ]]> Fri, 26 Jun 2020 11:40:59 +0200 Szkolenie z zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie https://mops.krakow.pl/ogolne/243582,1934,komunikat,szkolenie_z_zakresu_przeciwdzialania_przemocy_w_rodzinie.html https://mops.krakow.pl/ogolne/243582,1934,komunikat,szkolenie_z_zakresu_przeciwdzialania_przemocy_w_rodzinie.html ]]> Mon, 19 Oct 2020 07:34:07 +0200 Nabór uczestników do udziału w turnusach opieki wytchnieniowej https://www.krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/243343,60,komunikat,nabor_uczestnikow_do_udzialu_w_turnusach_opieki_wytchnieniowej.html?_ga=2.129965772.1370618486.1602570647-1509445736.1593088587 https://www.krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/243343,60,komunikat,nabor_uczestnikow_do_udzialu_w_turnusach_opieki_wytchnieniowej.html?_ga=2.129965772.1370618486.1602570647-1509445736.1593088587 ]]> Thu, 15 Oct 2020 11:41:17 +0200