Magiczny Kraków, mops.krakow.pl/ https://mops.krakow.pl pl-pl Sat, 23 Jan 2021 20:46:34 +0100 Miasto pomaga dotrzeć na szczepienie przeciw Covid-19 https://krakow.pl/aktualnosci/245916,29,komunikat,miasto_pomaga_dotrzec_na_szczepienie_przeciw_covid-19_.html https://krakow.pl/aktualnosci/245916,29,komunikat,miasto_pomaga_dotrzec_na_szczepienie_przeciw_covid-19_.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Zgodnie z zaleceniami rządowymi, miasto zorganizuje transport do punktów szczepień dla osób z niepełnosprawnościami, a także dla tych seniorów 70+, którzy nie mają możliwości dotarcia do punktu szczepień we własnym zakresie lub przy wsparciu bliskich. Osoby, które chcą skorzystać w tym zakresie ze wsparcia miasta i mają wyznaczony termin szczepienia przeciwko Covid-19, mogą zgłaszać się za pomocą specjalnie uruchomionej infolinii. Urząd Miasta Krakowa nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, a zapewnia jedynie transport osobom do tego uprawnionym. ]]>
Fri, 22 Jan 2021 15:40:51 +0100
Coraz więcej instalacji OZE w Krakowie https://krakow.pl/aktualnosci/246150,26,komunikat,coraz_wiecej_instalacji_oze_w_krakowie.html https://krakow.pl/aktualnosci/246150,26,komunikat,coraz_wiecej_instalacji_oze_w_krakowie.html Miasto podsumowuje kolejny rok działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Ile czynnych palenisk znajduje się w Krakowie? Jakie wnioski płyną z kontroli przestrzegania zakazu stosowania paliw stałych? Ile nowych instalacji odnawialnych źródeł energii powstało w mieście dzięki dofinansowaniom z miejskiego programu? ]]> Fri, 22 Jan 2021 17:39:09 +0100 Urząd Miasta Krakowa zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta https://krakow.pl/aktualnosci/243439,29,komunikat,urzad_miasta_krakowa_zamkniety_dla_bezposredniej_obslugi_klienta.html https://krakow.pl/aktualnosci/243439,29,komunikat,urzad_miasta_krakowa_zamkniety_dla_bezposredniej_obslugi_klienta.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Od 14 października budynki Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych są dostępne wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.   ]]>
Fri, 01 Jan 2021 20:28:44 +0100
Zimowe obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości https://krakow.pl/aktualnosci/245079,29,komunikat,zimowe_obowiazki_wlascicieli_i_zarzadcow_nieruchomosci.html https://krakow.pl/aktualnosci/245079,29,komunikat,zimowe_obowiazki_wlascicieli_i_zarzadcow_nieruchomosci.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

W związku z opadami śniegu przypominamy o obowiązkach właścicieli i zarządców nieruchomości. Należy do nich: sprzątanie błota, śniegu i lodu z chodników, a także usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków. ]]>
Thu, 14 Jan 2021 08:27:43 +0100
Krakowski Panel Klimatyczny - konsultacje społeczne https://krakow.pl/aktualnosci/245681,1926,komunikat,krakowski_panel_klimatyczny_-_konsultacje_spoleczne.html https://krakow.pl/aktualnosci/245681,1926,komunikat,krakowski_panel_klimatyczny_-_konsultacje_spoleczne.html Fundacja Instytut Polityk Publicznych, operator Krakowskiego Panelu Klimatycznego, we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, które odbywają się w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Konsultacje trwają do 29 stycznia. ]]> Sat, 23 Jan 2021 06:26:46 +0100 Od lutego nowe ceny biletów komunikacji miejskiej https://krakow.pl/aktualnosci/245965,1912,komunikat,od_lutego_nowe_ceny_biletow_komunikacji_miejskiej.html https://krakow.pl/aktualnosci/245965,1912,komunikat,od_lutego_nowe_ceny_biletow_komunikacji_miejskiej.html 1 lutego w Krakowie wchodzą w życie zmiany w cenniku biletów komunikacji miejskiej. Nowe stawki obejmą zarówno bilety jednorazowe, jak i miesięczne. ]]> Fri, 22 Jan 2021 12:24:46 +0100 Już niedługo zobaczymy ołtarz Wita Stwosza po konserwacji https://krakow.pl/aktualnosci/246149,33,komunikat,juz_niedlugo_zobaczymy_oltarz_wita_stwosza_po_konserwacji.html https://krakow.pl/aktualnosci/246149,33,komunikat,juz_niedlugo_zobaczymy_oltarz_wita_stwosza_po_konserwacji.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Dobiegają końca prace konserwatorskie ołtarza Wita Stwosza. Dzięki renowacji, poprzedzonej specjalistycznymi badaniami i ekspertyzami, jeden z najsłynniejszych polskich zabytków odzyskuje blask i kolory, jakie mogli podziwiać mieszkańcy średniowiecznego Krakowa. Miasto wsparło prace konserwatorskie kwotą 1 150 000 zł. ]]>
Fri, 22 Jan 2021 16:19:33 +0100
Kraków przeciwny centralizacji szpitali https://krakow.pl/aktualnosci/246053,202,komunikat,krakow_przeciwny_centralizacji_szpitali.html https://krakow.pl/aktualnosci/246053,202,komunikat,krakow_przeciwny_centralizacji_szpitali.html Miasto z dużym niepokojem wsłuchuje się w informacje na temat koncepcji restrukturyzacji szpitali. „Podzielając przekonanie Pana Premiera o konieczności zdefiniowania na poziomie ogólnokrajowym zasad nadzoru nad działalnością podmiotów szpitalnych i ciągłego usprawniania tego nadzoru, wyrażam przekonanie, że celów tych nie da się osiągnąć przez »upaństwowienie« tych podmiotów, ew. przejęcie roli właścicielskiej przez samorządy wojewódzkie” – napisał w liście do premiera prezydent Krakowa.   ]]> Wed, 20 Jan 2021 13:51:23 +0100 Decyzje w sprawie kościoła przy ul. Kopernika https://krakow.pl/aktualnosci/246099,29,komunikat,decyzje_w_sprawie_kosciola_przy_ul__kopernika.html https://krakow.pl/aktualnosci/246099,29,komunikat,decyzje_w_sprawie_kosciola_przy_ul__kopernika.html Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Kopernika pozostanie miejscem sprawowania kultu, jednocześnie będąc też miejscem organizowania koncertów muzyki klasycznej, podobnie jak to ma miejsce w innych krakowskich kościołach. W przyszłości możliwa będzie zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a stroną kościelną – to ustalenia po spotkaniu prezydenta Krakowa z ekonomem Archidiecezji Krakowskiej. ]]> Sat, 23 Jan 2021 06:23:39 +0100 Miasto dba o zieleń w czasie zimy https://krakow.pl/aktualnosci/246101,26,komunikat,miasto_dba_o_zielen_w_czasie_zimy.html https://krakow.pl/aktualnosci/246101,26,komunikat,miasto_dba_o_zielen_w_czasie_zimy.html Al. Słowackiego, ul. Czarnowiejska, Sereno Fenno, Filtrowa, Reymonta, Kobierzyńska, Nowosądecka, Na Zjeździe – m.in. na tych ulicach Zarząd Zieleni Miejskiej zamieścił słomiane maty oddzielające jezdnie od zieleni. Łącznie jest to ponad 4,2 tys. metrów bieżących mat. Takie działanie ochronne, stosowane jest przede wszystkim przy nowo założonej zieleni lub tam, gdzie występują gatunki szczególnie wrażliwe na aerozol solny. ]]> Sat, 23 Jan 2021 06:25:41 +0100