Działania lokalne PAL Rybitwy i Przewóz oraz Filii nr 3

 Działania lokalne PAL Rybitwy i Przewóz oraz Filii nr 3
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Program Aktywności Lokalnej Rybitwy i Przewóz we współpracy z V Komisariatem Policji w Krakowie oraz Przewodniczącym Zespołu ds.Działań Lokalnych nr 3 w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizowały w okresie maj – czerwiec 2019 roku cykl spotkań „Bezpieczny mieszkaniec” adresowany do mieszkańców osiedli Rybitwy i Przewóz. Przy współpracy z Przewodniczącym Zespołu ds. Działań Lokalnych nr 3 przeprowadzono również warsztaty na temat "Jak reagować w sytuacji przemocy" dla dzieci ze Szkół Podstawowych nr 137 i 65. W ramach działań lokalnych Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nr 3 wspierał aktywnie PAL Rybitwy i Przewóz podczas lokalnych wydarzeń i inicjatyw: Sąsiedzkiej Majówki w maju, Pikniku Rodzinnego przy Szkole Podstawowej nr 65 w czerwcu oraz Pikniku Sąsiedzkiego w lipcu.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz także
Polecamy