Trzy Kolory na ul. Józefińskiej!!!

 Trzy Kolory na ul. Józefińskiej!!!
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

W ramach Programu Aktywności Lokalnej we współpracy z Filią Nr 3 oraz pracownikami KIS w dniach od 21 maja 2019 roku do 30 maja 2019 roku po raz 30 wykonano remont w ramach akcji „Trzy Kolory”. Tym razem poprawione zostały warunki mieszkaniowe osoby samotnej, niepełnosprawnej objętej pomocą przez Filię Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przed przystąpieniem do prac remontowo malarskich przy współudziale ZBK w łazience wymieniono sanitariaty które nie spełniały swojej roli i nie nadawały się do użytku. Następnie uczniowie wykonali prace remontowo malarskie min. czyszczenie ścian, gruntowanie, gipsowanie, wypełnianie ubytków, malowanie, usunięcie nie nadających się do użytku sprzętów oraz przeprowadzenie prac porządkowych.  Lokal  był bardzo zaniedbany, w złym stanie technicznym. Wszystkie materiały budowlane oraz farby niezbędne do przeprowadzenie remontu pozyskano od prywatnych sponsorów. Po przeprowadzeniu prac malarskich pracownicy KIS wykonali montaż okazyjnie pozyskanych przez pracownika socjalnego Filii Nr 3 mebli kuchennych. Dokonano również  modyfikacji instalacji hydraulicznej. W części kuchennej podłączono pralkę automatyczną. Dzięki zaangażowaniu pracownika socjalnego Filii Nr 3 dokonano gruntownych prac porządkowych między innymi segregacji zalegających w znacznej ilości zużytych ubrań, sprzętów, oraz niefunkcjonalnych przedmiotów, wykonano także dezynsekcję pomieszczeń. Elementy wyposażenia oraz wystroju mieszkania zostały pozyskane przez pracownika Filii we własnym zakresie.

Wymieniony lokal zajmuje osoba starsza, niepełnosprawna  która  nie miała możliwości ani środków finansowych by niezbędne prace remontowe przeprowadzić we własnym zakresie. Wyrazy uznania składamy  za serdeczność, profesjonalizm i zaangażowanie, się uczniów Pana Mateusza Kowalskiego, Pana Łukasza Szymusik i Pana Piotra Malik  z klasy 3 Z Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 Wydział Budowlany  o specjalności Monter Suchej Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie. Wymienieni uczniowie po raz kolejny przystąpili do realizacji praz remontowych.

Podziękowania składamy również dla  Vice Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie ul. Wesele 41 Pana Piotrem Pasternaka za życzliwość koordynację działań  oraz osobiste zaangażowanie w prace remontowo-malarskie oraz bezpośredni nadzór nad uczniami.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz także
Polecamy