MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w 2024 roku

1. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.

2. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

3. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dofinansowane ze środków PFRON musi wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym
w rejestrze Wojewody.

4. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza — przewodnika wynosi do 100,00 zł za godzinę świadczonych usług, przy czym nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

5. Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usług przez tłumacza w organach administracji publicznej (przez organ administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w nich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej zespolonej
i niezespolonej, organy jednostek samorządu terytorialnego) oraz w innych jednostkach, które na mocy przepisów są zobowiązane do zapewnienia dostępu do ww. usług lub otrzymują dotację/subwencję, z której mogą być finansowane ww. usługi.

 

Wniosek o dofinansowanie tutaj

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2019-11-08
Data aktualizacji: 2024-01-08
Powrót