Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Od 1 grudnia 2018 r. w miejsce dotychczas prowadzonego Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą zostaje uruchomiony Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie, os. Krakowiaków 46, tel. 12 425 81 70.

Ośrodek jest całodobową placówką udzielającą specjalistycznej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym zapewnia 25 miejsc schronienia na okres do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach. W Ośrodku zapewniona jest pomoc psychologiczna, prawna, pedagogiczna oraz pomoc pracownika socjalnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Prowadzone są grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, wsparcie grupowe dla dzieci, a także terapia indywidualna ukierunkowana na wsparcie osoby doświadczającej przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie.

Do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mogą zgłaszać się osoby doświadczające przemocy z terenu całego kraju. Nie jest wymagane żadne skierowanie ani nie są w tym zakresie wymagane decyzje administracyjne. Pomoc jest udzielana bezpłatnie.

Zadanie jest finansowane z budżetu Państwa. Ośrodek został zlecony do prowadzenia przez podmiot niepubliczny w otwartym konkursie ofert. W okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019r. jest prowadzony przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Harmonogram grup terapeutycznych dla dorosłych i dla dzieci prowadzonych w Ośrodku

Harmonogram grupy wsparcia prowadzonych w Ośrodku

Tagi: przemoc, MOPS

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz