Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej (ZDN)

Marzena Samek

ul. Józefińska 14, II piętro, pok. 202a  (wejście przez sekretariat pok. 202)

tel. 12 616-53-03

 

 

1. Zastępcy Dyrektora do Spraw Pomocy Specjalistycznej podlegają bezpośrednio Kierownicy: Działu Rodzin Zastępczych, Działu Pomocy Dzieciom, Działu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Działu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

2. Zastępca Dyrektora do Spraw Pomocy Specjalistycznej:

1) sprawuje w imieniu Dyrektora nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie, w jakim MOPS jest do tego uprawniony obowiązującymi przepisami i statutami, w szczególności w zakresie prawidłowego realizowania zadań statutowych, z wyłączeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej;

2) odpowiada przed Dyrektorem za właściwą pracę oraz koordynację działań: Działu Rodzin Zastępczych, Działu Pomocy Dzieciom, Działu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Działu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

3) odpowiada przed Dyrektorem za sprawowanie kontroli zarządczej w odniesieniu do zadań realizowanych przez bezpośrednio podległych służbowo kierowników, o których mowa w ust.1.

Nazwa Kategoria
Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia
ul. Józefińska 14 30-529 Kraków
Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej (ZDN) Pokaż na mapie
Dział Pomocy Dzieciom (Limanowskiego)
ul. Limanowskiego 13/5-6 30-551 Kraków
Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej (ZDN) Pokaż na mapie
Dział Realizacji Projektu „W sile wieku”
ul. Mostowa 4 31-061 Kraków
Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej (ZDN) Pokaż na mapie
Dział Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
ul. Józefińska 14 30-529 Kraków
Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej (ZDN) Pokaż na mapie
Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej
ul. Piłsudskiego 29 31-111 Kraków
Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej (ZDN) Pokaż na mapie
Lista Twoich koszyków
Tagi: MOPS, struktura
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych