MOPS w UE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje następujące projekty:

Projekt pn.: "Bariery zamieniamy na szanse" (2016-2019)

Projekt pn.: "W sile wieku" (2017-2020)

Projekt pn.: "Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej" (2017-2019)

Projekt pn.: "Rodzicu, nie jesteś sam!" (2017-2020)

Projekt pn.: "Aktywni Zawodowo - Aktywni Społecznie" (2019-2022)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków