Zostań rodziną zastępczą rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Najczęstsze pytania

Pytanie 1

Czy przy ubieganiu się o ustanowienie rodziny zastępczej konieczne jest posiadanie wykształcenia pedagogicznego ?

Aby zostać rodziną zastępczą nie ma potrzeby posiadania wykształcenia pedagogicznego. Kandydaci powinni posiadać umiejętności opiekuńczo – wychowawcze, które są weryfikowane podczas procesu kwalifikowania rodziny. Po ustanowieniu rodziny zastępczej opiekunowie mogą uczestniczyć w szkoleniach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz korzystać z indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

Pytanie 2

Czy dziecko musi się spotykać z rodzicami ? Czy spotkania dzieci z ich rodzicami biologicznymi muszą odbywać się w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej?

Rodzina zastępcza powinna umożliwić kontakt dziecka z rodzicami biologicznymi i innymi osobami bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej. Rodzina zastępcza nie ma obowiązku organizowania takich spotkań u siebie w domu. Spotkania dziecka z rodzicami biologicznymi mogą odbywać się np. w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu.

Pytanie 3

Czy mogę zostać rodziną zastępczą, gdy mieszkam w wynajętym mieszkaniu? Nie posiadam własnego.

Rodzina zastępcza nie musi być właścicielem lokalu. Ważne  jest, aby zapewniła odpowiednie warunki mieszkaniowe, posiadała środki umożliwiające utrzymanie wynajmowanego lokalu oraz zgodę właściciela lokalu dającą gwarancję stabilności sytuacji mieszkaniowej przyjętego dziecka.

Pytanie 4

Czy nie lepiej dać pieniądze rodzinom biologicznym niż zabierać im dzieci i umieszczać w pieczy zastępczej?

Sąd rodzinny przed umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej ma obowiązek dogłębnie zbadać, czy zostały wyczerpane wszystkie możliwości wsparcia rodziny biologicznej dziecka umożliwiające pozostawienie go w tej rodzinie. Decyzję o umieszczeniu dziecka poza jego rodziną naturalną podejmuje zawsze w ostateczności, w wypadku zagrożenia dobra dziecka. Powodów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej jest wiele. Ale nie umieszcza się dziecka wyłącznie z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny biologicznej, stąd dawanie pieniędzy rodzicom biologicznym nie sprawi, że będą w stanie właściwie opiekować się dzieckiem.

Dzieci umieszczane są w pieczy zastępczej najczęściej z powodu: nałogów rodziców, zaniedbywania podstawowych obowiązków rodzicielskich, porzucenia dziecka, przemocy, choroby uniemożliwiającej opiekowanie się dziećmi, pobytu rodziców w zakładzie karnym oraz z powodu śmierci. Zdarza się, że towarzyszy tym problemom ubóstwo, ale jest ono wtórne w stosunku do wymienionych trudności. Po umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, jeżeli jest to możliwe, a rodzice wyrażają taka gotowość,  z rodzicami biologicznymi prowadzona jest praca mająca na celu przywrócenie im zdolności do sprawowania opieki nad dziećmi.

Pytanie 5

Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad tym czy mogłabym być rodziną zastępczą.

Jestem stanu wolnego, mam 40 lat, uczę w szkole. Mieszkam z babcią w dwupokojowym mieszkaniu (ale dość dużym) w Nowej Hucie - ja mam jeden pokój, babcia drugi.

Rodzinę zastępczą może tworzyć osoba samotna. Warunki mieszkaniowe muszą być dostosowane do potrzeb i wieku dziecka. Im starsze dziecko, tym większa u niego potrzeba intymności i autonomii. Dlatego też osobny pokój dla dziecka  jest wskazany. Ważne jest, aby osoby wspólnie zamieszkałe wyraziły zgodę na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, ponieważ będą uczestniczyć w codziennym funkcjonowaniu dziecka.

Pytanie 6

Chciałabym zapytać czy jako osoba samotna rozwiedziona, pracująca zawodowo mogłabym zostać rodziną zastępczą niezawodową, nie rezygnując z pracy.

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu. Tak więc, decydując się na zostanie rodziną zastępczą niezawodową, nie może Pani zrezygnować z pracy.

Natomiast gdyby zdecydowała się Pani pełnić funkcję rodziny zastępczej zawodowej, konieczna byłaby rezygnacja z dotychczasowego zajęcia.

Pytanie 7

Prosiłabym bardzo o udzielenie pomocy w poniższej kwestii. Mamy z mężem skończony kurs na rodziców adopcyjnych. Zastanawiam się, czy może jednak zdecydować się, aby zostać rodziną zastępczą. Czy rodzice dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, które jest pozbawiona władzy może w jakiś sposób nawiązać kontakt z dzieckiem?

Czy musielibyśmy odbyć dodatkowy kurs na rodziców zastępczych? 

Aby zostać rodziną zastępczą niezawodową należy przejść kwalifikację i szkolenie, pomimo posiadania kwalifikacji na rodzinę adopcyjną. Motywacje rodziców adopcyjnych i zastępczych znacznie się od siebie różnią – w tym drugi przypadku dziecko wychowuje się w zastępstwie jego rodziców  ale i  „dla” rodziców biologicznych. Oznacza to, że w przypadku poprawy sytuacji osobistej rodziców możliwy jest powrót dziecka, a rodzina zastępcza powinna w tym procesie pomagać. Rodzic, również pozbawiony władzy rodzicielskiej, o  ile sąd nie postanowi inaczej (a może zakazać kontaktów z dzieckiem tylko w przypadkach kiedy zagrażają one dobru dziecka), ma prawo do takich kontaktów.

Pytanie 8

Jesteśmy małżeństwem z 2 dzieci (13 i 6 lat). Rozważamy zostanie rodziną zastępczą dla 1 dziecka. Wiele czytałam na temat rodzicielstwa zastępczego - procedur, wymagań, problemów. W chwili obecnej, jeszcze zanim umówimy się do ośrodka na rozmowę wstępną chciałabym jednak zadać pytanie, które mnie obecnie najbardziej nurtuje - czy w ogóle jest zapotrzebowanie na rodziny zastępcze - tak jak byłoby to w naszym przypadku - dla jednego dziecka. Najczęściej pisze się o rodzeństwie, które trafia do rodzin zastępczych.

W rodzinie zastępczej  zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej, w tym samym czasie , może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.

W rodzinie zastępczej może być oczywiście umieszczone jedno dziecko i zapraszamy osoby, które chcą opiekować się właśnie jednym dzieckiem.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2017-07-07
Data aktualizacji: 2017-07-07
Powrót