Zostań rodziną zastępczą rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wsparcie dla rodzin zawodowych

Wsparcie merytoryczne

  • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  • bezpłatne szkolenia podnoszące kwalifikacje rodzin (zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami),
  • poradnictwo i terapia dla rodzin zastępczych  i ich dzieci jak również dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
  • poradnictwo mające na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalania zawodowego,
  • zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

 

Wsparcie finansowe

Zawodowej rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko  przysługuje:

  • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania  dziecka w kwocie 1 052 zł/miesięcznie,
  • w przypadku, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje również dodatek w kwocie 211 zł/miesięcznie. Dodatek w kwocie nie niższej niż 211 zł przysługuje  również gdy dziecko zostaje umieszczone w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rodzina zastępcza zawodowa ma prawo również do 30 dni kalendarzowych płatnego urlopu wypoczynkowego.

Rodziny mogą spotykać się podczas okolicznościowych imprez, organizowanych przez MOPS np. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2017-07-07
Data aktualizacji: 2019-03-26
Powrót